BiDi BIZNES

BiDi RCP

MESO CMMS

BiDi CRM

BiDi WORKER

bidi biznes

BiDi Biznes

Narzędzie, które pomoże Ci efektywnie zarządzać Twoją firmą. Możesz rozbudować ją o dodatkowe funkcjonalności wg swoich potrzeb.

ZAPYTAJ

BiDi RCP

Narzędzie, które pomaga w skutecznym zarządzaniu czasem pracy pracowników. Dzięki rozbudowanym funkcjonalnościom i automatycznej rejestracji czasu pracy, eliminuje możliwość błędów i usprawnia procesy zarządzania zasobami ludzkimi.

OFERTA

MESO CMMS

Narzędzie do zarządzania obszarem utrzymania ruchu i infrastrukturą. Dzięki kompleksowym funkcjom planowania, monitorowania i raportowania, przyczynia się do minimalizacji ryzyka awarii, optymalizacji kosztów oraz zwiększenia efektywności i trwałości urządzeń.

OFERTA

BiDi CRM

Narzędzie wspomagające proces sprzedaży, marketingu i obsługi klienta. Pozwala na gromadzenie, analizę i interpretację danych klientów, takich jak dane kontaktowe, lista aktywności, historia transakcji.

ZAPYTAJ
bidi crm
bidi baselinker

BiDi BaseLinker

Narzędzie integrujące system BiDi z multiplatformą Baselinker automatyzującą proces sprzedaży online. Baselinker umożliwia m.in.: wystawienie aukcji na najpopularniejszych platformach, śledzi informacje o płatnościach.

ZAPYTAJ

BiDi RCP

Ułatwia zarządzanie czasem pracy, rozliczanie pracowników, zwiększa efektywność działania przedsiębiorstwa.

rejestracja wejścia wyjścia

Rejestracja wejścia/wyjścia

System umożliwia korzystanie z różnych metod wprowadzania danych, takich jak karty magnetyczne czy breloki RFID. Dzięki temu, pracownicy mogą łatwo rejestrować swoje przyjścia i wyjścia, zwiększając tym samym precyzję i dokładność wprowadzanych danych.
System dostępny jest z urządzeniem RCP-3, w którym zdarzenia są rejestrowane w trybie online, automatycznie przesyłane do bazy danych i wyświetlane w systemie.

kalendarze czasu pracy

Kalendarze pracowników

Istnieje możliwość skonfigurowania indywidualnych kalendarzy dla każdego pracownika, uwzględniając ich godziny pracy i dni wolne. System automatycznie zlicza ilość przepracowanych godzin w danym okresie, uwzględniając nadgodziny i spóźnienia oraz urlopy. Pozwala na bieżące monitorowanie i kontrolę czasu pracy każdego pracownika, co ułatwia rozliczanie wynagrodzeń oraz obliczanie ewentualnych dodatkowych kosztów dla pracodawcy.

urlopy

Urlopy i wnioski urlopowe

Pracownicy mają możliwość składania elektronicznych wniosków o urlop za pomocą systemu. Mogą wprowadzać informacje dotyczące daty rozpoczęcia i zakończenia urlopu oraz rodzaju urlopu. Przełożeni otrzymują powiadomienia o wnioskach i mają możliwość ich zatwierdzenia. Mają dostęp do wszystkich wniosków urlopowych, mogą zarządzać nimi w systemie, monitorować obecność pracowników oraz generować raporty.

Dlaczego BiDi RCP?

BiDi RCP oferuje wiele zaawansowanych funkcjonalności, które przyczyniają się do usprawnienia procesu rejestrowania czasu pracy:

REJESTRACJA CZASU PRACY

Prosty system do rejestracji wejść i wyjść pracowniczych

LISTA OBECNOŚCI

Elektroniczna lista obecności pracowników z niezbędnymi informacjami

NADGODZINY I SPÓŹNIENIA

Ewidencja czasów pracy, przerw, spóźnień, nagdodzin

ONLINE

System pracuje w czasie rzeczywistym, wszystkie informacje dostępne są na bieżąco

ANALIZY I RAPORTY

Szybki dostęp do niezbędnych informacji w postaci przejrzystych danych

EKSPORTY

Dane można przesłać do najpopularniejszych formatów

WNIOSKI URLOPOWE

Składanie wniosków urlopowych bezpośrednio z urządzenia

URLOPY

Szybkie zarządzanie urlopami pracowniczymi i nieobecnościami.

SQL

Wszystkie dane wprowadzane do systemu przechopwywane są w bazie danych SQL.

POLSKI PRODUCENT

Krajowy producent, polska instrukcja, interfejs, helpdesk i infolinia

SPRAWDZONY SYSTEM

Rozwiązanie z powodzeniem funkcjonuje w wielu firmach

KADRY

Współpraca z programami kadrowymi firm trzecich

Wypróbuj nasz system rejestracji czasu pracy już dziś!

System BiDi RCP to kompleksowe rozwiązanie, które umożliwia prowadzenie precyzyjnego rejestru czasu pracy pracowników i usprawnia procesy zarządzania zasobami ludzkimi.