Reklamacje wewnętrzne

Reklamacje wewnętrzne

Reklamacje

Zarządzanie reklamacjami w procesie produkcji

Opis

Umiejętne zarządzanie reklamacjami ujawnia niezgodności jakie powstały podczas produkcji. W ramach tych reklamacji zostają wygenerowane działania mające na celu naprawę niepożądanego stanu, a także podjęcie działań zapobiegawczych, aby wyeliminować występowanie tej niezgodności w przyszłości.

Główne opcje:

  • automatyzacja procesu reklamacji,
  • możliwość importowania danych do arkusza kalkulacyjnego,
  • dodawanie załączników, np. zdjęć,
  • wszystkie zgłoszenia reklamacyjne dostępne w jednym miejscu.