Terminal Pracowniczy

Terminal Pracowniczy

Terminal Produkcyjny PWA

Aplikacja dla pracowników produkcyjnych do rejestracji wykonywanych zadań

Opis

Nowoczesna aplikacja PWA do rejestracji czasu pracy, przeznaczona na urządzenia mobilne z systemami Android, Windows, iOS.
Aplikacja dedykowana jest na ekrany o rozdzielczości 5″-12″.

Aplikacja RHODOS Terminal Produkcyjny jest bardzo wygodnym narzędziem rejestracji postępów pracy pracowników. Dedykowana dla osób zajmujących się głównie pracą wymagającą szybkiego dostępu do rejestratora. Ułatwia wprowadzanie danych dotyczących wykonanych ilości zlecenia, zakończonych etapów czy generowanie uwag z poziomu stanowiska produkcyjnego. Jednocześnie moduł pozwala na zbieranie precyzyjnych informacji dotyczących pracownika. Stanowią one dane do obliczania wydajności czy jego późniejszego rozliczenia.

Główne opcje:

  • podgląd etapów do wykonania,
  • wgląd w zapotrzebowanie,
  • możliwość zarejestrowania wykonania etapu, a także czasu pracy,
  • podgląd przypisanych załączników do etapów (rysunków technicznych, instrukcji stanowiskowych itp.)
  • możliwość dodawania uwag dla kierowników.